De lotus

De Lotus groeit vanuit de modder in stilstaand water naar het licht. Uiteindelijk komt er een prachtige lotusbloem te voorschijn. De lotusbloem symboliseert onze eigen zoektocht in ons leven. Als je de modder, je problemen, achter je laat kan de modder kan de modder bezinken, het water wordt weer helder en kan je verder doorgroeien. Daarom staat de lotus dan ook symbool voor ons eigen spiritueel groeiproces.

Symboliek van de lotus: zuiverheid, schoonheid, wedergeboorte en spiritualiteit.

De olifant

In de westerse wereld wordt de olifant vaak als een beschermend dier getoond. We zien steeds weer hoe een hele kudde een jong in hun midden beschermt tegen aanvallen van buitenaf. Niet alleen de moeder maar ook de andere olifanten van de kudde vormen een beschermende cirkel om het jong als er gevaar dreigt. Olifanten staan in de oosterse wereld symbool voor spirituele kennis en kracht. Door zijn lange levensduur symboliseerde de olifant voor de Romeinen en Grieken wijsheid die men door een lang leven verkrijgt.

Hartmandala

Het hart is meer dan alleen het orgaan dat we allemaal kennen dat het bloed rondpomt. Het hart is de universele verbinding met al dat leeft. Vanuit de plek van het hart vindt er continu uitwisseling van energie plaats tussen de wereld en jou. De plek van het hart is met alles en iedereen verbonden.

Graancirkelmandala’s

Wat zijn graancirkels?
Graancirkels zijn patronen, die al eeuwenlang over de hele wereld in met name graan verschijnen. Eind jaren 70 was er een toename van het aantal graancirkels en de formaties werden steeds complexer van vorm. Graancirkels komen vooral voor in Engeland, maar ook in andere landen.
Ze ontstaan ieder jaar weer in steeds grotere en almaar ingewikkelder vormen. Vaak vertonen ze een frappante gelijkenis met traditionele mandala’s.

Hoe worden graancirkels gemaakt?
Het fenomeen graancirkels is uitgebreid onderzocht. Men denkt dat de formaties ontstaan doordat er in de hogere atmosferen van de aarde een plasmavortex ontstaat. De plasmavortex is een bekend fenomeen binnen o.a. de natuurkunde en de meteorologie. Het is een soort van wervelende kolom van elektrisch geladen lucht. Deze is niet direct zichtbaar, maar wel te meten door de elektrisch geladen luchtdeeltjes. De vortex komt als een draaikolk op de aarde afgesneld. Op het moment dat hij de aarde raakt, ontstaat er een graancirkel.
Een andere theorie is dat graancirkels zijn gemaakt door elektromagnetische puntbronnen: lichtbollen. Uit onderzoek blijkt dat 6 van de 100 graancirkels door mensen zijn gemaakt.

 

 

Medicijnwiel

Ook bij de indianen werd gebruik gemaakt van de cirkel. Uit deze cultuur stamt het medicijnwiel. Het medicijnwiel bestaat uit 36 stenen die als een kruis worden neergelegd. Het medicijnwiel symboliseert de kringloop van het leven en de schepping. De 36 stenen hebben hun eigen plek en betekenis in het wiel. Het leggen van een medicijnwiel gebeurt op rituele wijze. In het midden ligt de scheppersteen, daaromheen ligt in een kleine cirkel van zeven stenen: de zon, de maan, de aarde en de vier elementen, aarde, water, lucht en vuur. In de buitenste cirkel liggen stenen die de vier windrichtingen vertegenwoordigen en de twaalf stenen voor ieder dierenriemteken. Zo’n medicijnwiel werd gelegd met als doel genezing en het herstellen van de harmonie tussen mens en goden.

Medicijnwiel

Atlantis

De eerste mandala is een mandala over “Atlantis”: Het eilandenrijk Atlantis zou volgens verhalen zo’n 10.000 jaar voor Christus in de Atlantische Oceaan hebben gelegen. De mensen die er leefden zouden een zeer hoge beschaving gehad hebben. Ongeveer 9500 voor Christus verdween Atlantis, door een gigantische zondvloed, naar de bodem van de zee. Of Atlantis ooit bestaan heeft is nooit echt bewezen.In deze mandala heb ik geprobeerd het de symboliek van Atlantis weer te geven.

Intuïtieve mandala’s

Bij een intuïtieve mandala ga je puur vanuit je gevoel de cirkel invullen met kleur. Je kunt hierbij vooraf een aantal kleuren kiezen of al tekenend weer voor een andere kleur kiezen. Je kleurt in eerste instantie heel licht en wolkerig en wanneer je wisselt van kleur kun je mengen met een kleur die er al is. Je koestert de kleuren door de kleuren steeds meer te overlappen of tegen elkaar aan te brengen. Je houdt je verder niet bezig met figuratieve ideeën en je draait regelmatig je tekening zodat je je tekening steeds vanuit een ander gezichtspunt kan bekijken. Op een gegeven moment heb je het gevoel dat de tekening verzadigd raakt dat het genoeg is.Je draait je blad rond zet het eens op een afstand en kijkt wat er zichtbaar is geworden. Zie je mens of dierfiguren of landschappen? Door bepaalde plekken te accentueren of te verdikken kan je deze vormen dan nog meer naar voren halen.

De mandala met de boom is alleen wat achtergrond kleuren betreft een intuïtieve mandala, de boom is er later met een gekleurde fijnliner ingetekend.