Het element vuur

vuur-2Vuur is een heel belangrijk element. Denk maar eens aan het vuur van de zon, zonder de zon zouden wij niet kunnen leven. Zonlicht zorgt er voor dat planten kunnen groeien. De planten voeden de dieren en de dieren en planten voeden de mensen. Alles is met elkaar verbonden.
De aarde heeft altijd al met vuur te maken gehad, zoals vulkaanuitbarstingen en spontane bosbranden.

Het geheim het vuur maken is een gave die mensen van dieren
onderscheid. Vroeger was vuur maken een hele klus. Via wrijving
bijv, met hout en touw, of het slaan van vuurstenen tegen elkaar,
konden enkele vonken ontstaan.
Vroeger werd vuur vooral gemaakt om wilde dieren af te
schrikken, maar ook de boze demonen.
Tegenwoordig houden we van een open haard of een kampvuur. We
steken kaarsen aan voor de gezelligheid en zoals nu tijdens de donkere dagen
in de winter en met Kerst.