Inspiratie voor de maand februari…

Mijn website heet ’Mandala-inspiratiebron’. Ik wil graag met je delen waarom ik voor deze naam gekozen heb. Mensen zeggen namelijk vaak tegen mij: ”Ik kan niet tekenen ”of “Ik heb geen inspiratie’’. Zelf beleef ik veel plezier aan het tekenen en ik ben ervan overtuigd dat iedereen die dit zou willen, dit plezier ook kan ervaren. Tijdens de lessen, met mijn eigen tekenwerk en ook met mijn website wil ik je handvatten geven om je vaardigheden uit te breiden en om je te inspireren om mandala’s te gaan tekenen. Vandaar de naam Mandala-inspiratiebron.Vlinders

Waar komt inspiratie eigenlijk vandaan?
Een mens kan zich door diverse bronnen laten inspireren. Inspiratie kan komen uit de buitenwereld bijvoorbeeld  de natuur, maar inspiratie kan ook komen uit de binnenwereld zoals onze fantasie, dromen of gedachten. Helaas kan je het niet oproepen als je het nodig hebt. Wel kan je er voor zorgen dat de voorwaarden gunstig zijn. Inspiratie komt vaak als je met aandacht en passie waarneemt. Er ontstaat dan een verlangen vorm te geven aan het geen men waarneemt. Ook het creëren van een zekere rust is vaak erg belangrijk hierbij, vandaar dat we de lessen ook met een korte meditatie beginnen. Het is moeilijk uit te leggen wat inspiratie is. Het is uitdrukking geven aan bezieling. Als het hart erbij betrokken is, is er sprake van inspiratie.

Inspiratie voor de nieuwe maand…
Aan het begin van elke maand zal ik een berichtje posten over waar ik op dat moment door geïnspireerd raak. Zelf vind ik het woord inspiratie heel mooi vertolkt door Mathilde Santing in het lied getiteld ‘Inspiratie’ wat je op YouTube kan vinden.

Laat je ook inspireren…