Workshop oceandrum beschilderen

Workshop oceandrum beschilderen.

Deze workshop is tot stand gekomen  naar aanleiding van de lessen met de thema’s totemdieren en medicijnwiel. Zelf had ik toen een oceandrum beschilderd met de  dieren van de elementen.
Zie publicatie hier onder geplaatst op 25 februari 2015 getiteld: “Oceandrum met de 4 elementen’’.
Cursisten waren vrij in de keuze van het te schilderen onderwerp maar kozen unaniem voor een Keltische knoop (Het Keltisch levenswiel ).

IMG_1304 IMG_1306
IMG_1305 IMG_1307

Het Keltisch levenswiel

Het keltisch levenswiel staat symbool voor balans. De Kelten maakten geen gebruik van geschreven tekst maar drukten zich uit in symbolen. De vier cirkels staan voor de 4 elementen aarde, water en vuur. Net als bij het medicijnwiel is het Keltisch levenswiel verbonden met verschillende aspecten van de natuur. Zoals indianen het jaar rond gaan via het medicijnwiel gaan de Kelten dat via de Keltische jaarfeesten.
Zo zien we dat verschillende culturen zoals de indianen, de Aboriginals, de Chinezen en de Kelten zich sterk verbonden voelden met de natuurelementen.
Ook wij in onze tijd zijn nog steeds verbonden met de natuur, maar door onze moderne tijd met kunstlicht en stress zijn we ons vaak niet meer bewust hoezeer wij zelf deel uitmaken van de natuur en de cyclische beweging van de seizoenen.  We leven nu in een tijd waarin veel veranderingen plaatsvinden en een heleboel systemen instorten, oude waarden en systemen werken niet meer en er moet weer een nieuwe balans gevonden worden.

Het medicijnwiel

In de laatste les voor de vakantie heb ik het medicijnwiel behandeld. Voor deze les hebben de cursisten zelf steentjes verzameld zodat ze ieder een eigen medicijnwiel konden leggen.
Hieronder de resultaten van die les.

IMG_1281 IMG_1275

 

 

 

 

IMG_1276IMG_1278

Het medicijnwiel

Ook bij de indianen werd gebruik gemaakt van de cirkel. Uit deze cultuur stamt het medicijnwiel. Het medicijnwiel bestaat uit 36 stenen die als een kruis worden neergelegd. Het medicijnwiel symboliseert de kringloop van het leven
en de schepping. De 36 stenen hebben hun eigen plek en betekenis in het wiel. Het leggen van een medicijnwiel gebeurt op rituele wijze.
Zo’n medicijnwiel werd gelegd met als doel genezing en het herstellen van de harmonie tussen mens en goden. De opbouw van het medicijnwiel is aan bepaalde regels verbonden.
Het leggen van een medicijnwiel is een ritueel wat van die plaats een ‘krachtplek’ maakt. De cirkel is heilig en mag alleen via de paden van de vier windstreken worden betredenmedicijnwiel 3