Medicijnwiel

Ook bij de indianen werd gebruik gemaakt van de cirkel. Uit deze cultuur stamt het medicijnwiel. Het medicijnwiel bestaat uit 36 stenen die als een kruis worden neergelegd. Het medicijnwiel symboliseert de kringloop van het leven en de schepping. De 36 stenen hebben hun eigen plek en betekenis in het wiel. Het leggen van een medicijnwiel gebeurt op rituele wijze. In het midden ligt de scheppersteen, daaromheen ligt in een kleine cirkel van zeven stenen: de zon, de maan, de aarde en de vier elementen, aarde, water, lucht en vuur. In de buitenste cirkel liggen stenen die de vier windrichtingen vertegenwoordigen en de twaalf stenen voor ieder dierenriemteken. Zo’n medicijnwiel werd gelegd met als doel genezing en het herstellen van de harmonie tussen mens en goden.

Medicijnwiel