De olifant

In de westerse wereld wordt de olifant vaak als een beschermend dier getoond. We zien steeds weer hoe een hele kudde een jong in hun midden beschermt tegen aanvallen van buitenaf. Niet alleen de moeder maar ook de andere olifanten van de kudde vormen een beschermende cirkel om het jong als er gevaar dreigt. Olifanten staan in de oosterse wereld symbool voor spirituele kennis en kracht. Door zijn lange levensduur symboliseerde de olifant voor de Romeinen en Grieken wijsheid die men door een lang leven verkrijgt.