De lotus

De Lotus groeit vanuit de modder in stilstaand water naar het licht. Uiteindelijk komt er een prachtige lotusbloem te voorschijn. De lotusbloem symboliseert onze eigen zoektocht in ons leven. Als je de modder, je problemen, achter je laat kan de modder kan de modder bezinken, het water wordt weer helder en kan je verder doorgroeien. Daarom staat de lotus dan ook symbool voor ons eigen spiritueel groeiproces.

Symboliek van de lotus: zuiverheid, schoonheid, wedergeboorte en spiritualiteit.

Hartmandala

Het hart is meer dan alleen het orgaan dat we allemaal kennen dat het bloed rondpomt. Het hart is de universele verbinding met al dat leeft. Vanuit de plek van het hart vindt er continu uitwisseling van energie plaats tussen de wereld en jou. De plek van het hart is met alles en iedereen verbonden.

Graancirkelmandala’s

Wat zijn graancirkels?
Graancirkels zijn patronen, die al eeuwenlang over de hele wereld in met name graan verschijnen. Eind jaren 70 was er een toename van het aantal graancirkels en de formaties werden steeds complexer van vorm. Graancirkels komen vooral voor in Engeland, maar ook in andere landen.
Ze ontstaan ieder jaar weer in steeds grotere en almaar ingewikkelder vormen. Vaak vertonen ze een frappante gelijkenis met traditionele mandala’s.

Hoe worden graancirkels gemaakt?
Het fenomeen graancirkels is uitgebreid onderzocht. Men denkt dat de formaties ontstaan doordat er in de hogere atmosferen van de aarde een plasmavortex ontstaat. De plasmavortex is een bekend fenomeen binnen o.a. de natuurkunde en de meteorologie. Het is een soort van wervelende kolom van elektrisch geladen lucht. Deze is niet direct zichtbaar, maar wel te meten door de elektrisch geladen luchtdeeltjes. De vortex komt als een draaikolk op de aarde afgesneld. Op het moment dat hij de aarde raakt, ontstaat er een graancirkel.
Een andere theorie is dat graancirkels zijn gemaakt door elektromagnetische puntbronnen: lichtbollen. Uit onderzoek blijkt dat 6 van de 100 graancirkels door mensen zijn gemaakt.

 

 

Medicijnwiel

Ook bij de indianen werd gebruik gemaakt van de cirkel. Uit deze cultuur stamt het medicijnwiel. Het medicijnwiel bestaat uit 36 stenen die als een kruis worden neergelegd. Het medicijnwiel symboliseert de kringloop van het leven en de schepping. De 36 stenen hebben hun eigen plek en betekenis in het wiel. Het leggen van een medicijnwiel gebeurt op rituele wijze. In het midden ligt de scheppersteen, daaromheen ligt in een kleine cirkel van zeven stenen: de zon, de maan, de aarde en de vier elementen, aarde, water, lucht en vuur. In de buitenste cirkel liggen stenen die de vier windrichtingen vertegenwoordigen en de twaalf stenen voor ieder dierenriemteken. Zo’n medicijnwiel werd gelegd met als doel genezing en het herstellen van de harmonie tussen mens en goden.

Medicijnwiel

Atlantis

De eerste mandala is een mandala over “Atlantis”: Het eilandenrijk Atlantis zou volgens verhalen zo’n 10.000 jaar voor Christus in de Atlantische Oceaan hebben gelegen. De mensen die er leefden zouden een zeer hoge beschaving gehad hebben. Ongeveer 9500 voor Christus verdween Atlantis, door een gigantische zondvloed, naar de bodem van de zee. Of Atlantis ooit bestaan heeft is nooit echt bewezen.In deze mandala heb ik geprobeerd het de symboliek van Atlantis weer te geven.

Totemdieren

De natuur geeft ons veel aanwijzingen, maar wij staan tegenwoordig vaak te ver van de natuur af om de boodschappen van de natuur te begrijpen. Met name dieren hebben vanuit de Sjamanistische/ Indiaanse cultuur hun eigen symboliek. Dieren die in ons leven verschijnen worden totemdieren genoemd. Vanuit deze cultuur worden dieren gezien als boodschappers vooral als deze dieren voorkomen in dromen en visioenen. Door kwaliteiten en gedragingen en eigenschappen van deze dieren te onderzoeken leren we inzien wat de relatie is tussen ons eigen leven en dat van het dier.

totemdieren

Deze mandala is in opdracht getekend. Er is mij gevraagd de persoonlijke totemdieren te tekenen in een mandala: een vos, een wasbeertje en een bever.

 

Korenbloem

De gewone wilde korenbloem komt helaas steeds minder voor op de Nederlandse akkers, terwijl de korenbloem bij akkerbouwers vroeger een slechte reputatie had en hem meer als onkruid zag. Toch is de korenbloem voor de meeste mensen altijd een geliefde veldbloem geweest. Het volk associeerde de blauwe kleur van de korenbloem met de kleur van de hemel. Op Hemelvaartsdag ontbrak in geen enkel huis een bosje korenbloemen.

Het dier in het midden van de mandala is de korenwolf. De korenwolf is een soort hamster en komt voornamelijk voor in Zuid-Limburg en dankt zijn naam aan het hamsteren van voedsel. In het Limburgse dialect betekent het woord ”woof” inhalig. Korenwoof is naar het Nederlands verbasterd tot korenwolf. De korenwolf staat symbool voor verzameldrift. Het kan ook symbool staan voor het inhouden van gevoelens.