Cursus: losse thema’s

Na de basiscurcus is er de mogelijkheid om vijf lessen te volgen met wisselende thema’s die een verdieping zijn op de beginnerscursus.
In elke les wordt een thema behandeld zoals: de lotus, handen, Flower of Life, platonische vormen.

Deze cursus bestaat uit 5 lessen.

Tijd: Maandagavond van 19.30 uur tot 21.45 uur.
Datums: 1x in de maand.
24 september
29 oktober
26 november
07 januari
25 februari
Kosten: 75,- inclusief koffie / thee en de lesstof. Voor de lessen zelf passer, kleurtjes, liniaal, potlood, gum en een A3 tekenblok meenemen.
Het cursusgeld dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus ontvangen te zijn op rekeningnummer: 2041423, t.n.v W.J Eras van Leeuwen te Rotterdam, o.v.v vervolglessen mandalatekenen.
Locatie: Aan huis (Rotterdam).

Mandalacursus: “In balans met de seizoenen”

In deze mandalacursus ‘In balans met de seizoenen’ gaan wij spelenderwijs ontdekken hoe wijzelf de seizoenen ervaren en zo natuurlijk mogelijk met de stroom van de seizoenen kunnen meebewegen. Je kunt je geleidelijk aan ontwikkelen. maar je kunt ook een sprong maken alsof je je door die cycli oplaadt.
Bij deze cursus krijg je een werkboek zodat je alles overzichtelijk bij elkaar hebt. In het werkboek staan allerlei oefeningen en opdrachten die je waarneming van de natuur zullen veranderen en vergroten zodat je zult merken dat je de seizoenen dit keer intensiever en anders zal beleven dan in vorige jaren.
Vaak denken we dat we onszelf kennen, dat we weten wie we zijn, maar in werkelijkheid is een groot deel van onze geest onbekend terrein. De mandala dient hierin als een spiegel waardoor je kunt ontdekken wie je bent en je steeds bewuster in het leven komt te staan.

De cursus bestaat uit 9 lessen. Er zijn twee lessen per seizoen. Per seizoen maak je thuis 3 mandala’s. Je hebt per seizoen een introductieles en een evaluatieles. In de introductieles krijg je de lesstof uitgelegd en gaan we in de les een leuke mandala maken. In de evaluatieles gaan we de gemaakte mandala’s bekijken, een krachtkaart maken en de ervaringen met elkaar uitwisselen. Hierdoor kun je ervaren en inzicht krijgen welke invloed de seizoenen op jouw leven hebben en hoe je door bewustwording en gebruikmakend van deze cycli een innerlijke groeisprong kan maken.
De laatste les bestaat uit een workshop waarin we een collage met acryl op doek gaan maken. Het materiaal van deze workshop is bij de cursus inbegrepen.

Tijdens de cursus moet je zelf zorgen voor je eigen tekenmateriaal zoals een passer, kleurpotloden, een liniaal, potlood 2B en een A4 tekenblok.

Tijd: woensdagmiddag van 13.00 uur tot ongeveer 15.30 uur.
Datums: Het begin van een seizoen ligt ongeveer 45 dagen voor het hoogtepunt en eindigt ongeveer 45 dagen na het hoogtepunt. overgang van het ene seizoen in het andere verloopt echter vloeiend. De introductieles heb ik dus zoveel mogelijk aan het begin van een seizoen gepland en de evaluatieles aan het einde van een seizoen. Hiermee rekeninghoudend betekent dit in de praktijk dat er tussen de evaluatieles van het vorige seizoen en de introductieles van het nieuwe seizoen maar een korte tijd zit.
1. Introductie les herfst: 5 september
2. Evaluatie les herfst: 14 november
3. Introductie les winter: 21 november
4. Evaluatie les winter: 6 februari
5. Introductie les lente: 13 februari
6. Evaluatie les lente: 22 mei
7. Introductie les zomer: 29 mei
8. Evaluatie les zomer: 28 augustus
9. Workshop op een in overleg met de groep.
Kosten: 150,00
Na inschrijving en ontvangst van het inschrijfgeld ad  €25,- op gironummer 2041423 (geen restitutie) ben je ingeschreven. Restant te voldoen 14 dagen voor aanvang van de eerste les.
Locatie: Aan huis (in Rotterdam).